Bazuinerweg 10
7921 RC Zuidwolde
Tel. 0528 - 370 293
Fax. 0523 - 61 05 52
info@interfocus-consultancy.nl

Coaching & Tegenspraak

Professionele coaching is voor iedereen essentieel.

Of het nu gaat om mentale - of strategische coaching, door de specifieke deskundigheid van onze gecertificeerde coaches zijn wij in staat om inspirerende trajecten vorm te geven!

Persoonlijke ontmoetingen, verrijkende gesprekken zijn de rode draden waarlangs de unieke betrokkenheid zich naar betekenisvolle ervaringen laten brengen.

Het verkennen en bespreken van de individuele of organisatorische coachingsvraag, via een persoonlijke intake,  levert een effectief traject op dat een meerwaarde heeft in persoonlijk en bedrijfsmatig presteren.

Individuele trajecten maar ook groepsbenaderingen zijn mogelijk.

Preventie (het voorkomen van uitval) maar ook meer curatieve werkvormen (persoonlijke behandeling of –begeleiding) worden door ons ingezet bij burn-out, PTSS-risico en/of draagkrachtversterking.

In onze werkwijze blijven we concreet en specifiek.

De creativiteit laten we zien in nieuwe benaderingen op het gebied van coaching. Kijk maar eens bij onze producten als het Impact Support Program © en Sportive Experience ©. 

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Posthumus is er een meer kritische beschouwing van samenwerken en presteren uitgewerkt. Bij diverse beroepsgroepen is er behoefte aan (methodische) TEGENSPRAAK. Zo wordt vanuit het hypothesetoetstend model een aanscherpende beroepspraktijk mogelijk in de zorg, bij dienstverleners en handhavers of toezichthouders. Het intercollegiaal overleg wordt vertrouwelijk en transparant uitgewerkt de leiderschapsmodule "Tegenspraak". Wij informeren u graag nader in een persoonlijke gesprek.