Bazuinerweg 10
7921 RC Zuidwolde
Tel. 0528 - 370 293
Fax. 0523 - 61 05 52
info@interfocus-consultancy.nl

Impact Support Program ISP

Het maatwerkprogramma ISP: “Over greppels en ravijnen”

Het ISP is een nieuw maatwerkprogramma op het gebied van mentale coaching en op basis van noodzaak in de praktijk ontstaan. Een aantal beroepsgroepen kent een verhoogd risico door de grote emotionele impact die in de hectiek van de dagelijkse praktijk optreedt. Het ISP verkent in een aantal gesprekken de persoonlijke draagkracht maar ook de draaglast. In “gewone taal” gaat het over greppels en ravijnen d.w.z. kleine en meer serieuze teleurstellingen maar ook over vlak polderlandschap, heuveltoppen en bergen (kalmte/rust en on-verwachte piekervaringen bij succes) in behaalde verwachtingen.

Effectieve steun vanuit de omgeving is cruciaal voor een goede verwerking van emotionele belastende ervaringen. Het impact support program (ISP) voorziet hier -prfessioneel en onafhankelijk - in.

Bij advocaten (met name in de rol van curator of in familierechtelijke aangelegenheden); hulpverleners in de jeugdzorg en reclasseringszorg (met name voor gezinsvoogden in het kader van maatschappelijk omstreden uithuisplaatsingen en reclasseringswerkers bij zeer lastige toezichttaken als bijvoorbeeld de TBS onder voorwaarden);
leerkrachten en politiemensen (in het kader van suïcide en ernstige incidenten op het gebied van rouwverwerking in de professionele omgeving) blijkt een ISP-programma in de praktijk een meerwaarde!.