Bazuinerweg 10
7921 RC Zuidwolde
Tel. 0528 - 370 293
Fax. 0523 - 61 05 52
info@interfocus-consultancy.nl

Impact Support Program ISP (vervolg)

De ISP-aanpak

Een tweesporenbeleid blijkt in de praktijk erg van belang: Zo moet het voor leidinggevenden (c.q. vanuit de personeelszorgafdelingen) mogelijk worden om snelle, effectieve en onafhankelijke ondersteuning voor medewerkers die naar hun oordeel “in de gevarenzone” zitten te garanderen Het ISP voorziet hierin. Veel belangrijker is echter de mogelijkheid dat de professional zelf een beroep kan doen op het ISP. De medewerker roept zelf hulp in van onze coaches waarbij de vertrouwelijkheid en laagdrempeligheid van deze benadering een meerwaarde is in de personeelszorg. De professional meldt in deze omstandigheid wel aan de leidinggevende dat hij hulp heeft ingeroepen voor een specifieke belastende omstandigheid zonder dat hij/zij daar een uitvoerige toelichting op hoeft te geven.

In een aantal gelimiteerde gesprekken wordt vanuit de principes van mental-coaching gewerkt aan versterking persoonlijke draagkracht en het verminderen van draaglast. Recente technieken van persoonlijke effectiviteittraining en communicatie gaan hand in hand om de professional beter toe te rusten. Het ISP blijkt in de praktijk preventief en proactief te functioneren in het voorkomen van werkgerelateerde (psychische) uitval.

Wat doet de organisatie zelf en wat is aanvullend door het ISP?

Effectief support vanuit de directe werkomgeving om de verstoorde draagkracht/draaglast te verbeteren blijft primair maar kan door het korte maatwerkprogramma ISP als een goede back-up worden geoptimaliseerd. Het ISP kent in haar werkmethodiek het kenmerk om de contacturen aan de medewerker vanuit het (vooraf per contract vastgesteld quotum) in mindering te brengen. De contacturen worden in het aantal ISP-contract naar uw organisatie gekwantificeerd en kwalitatief genormeerd. Het ISP contract wordt jaarlijks geëvalueerd en met u besproken.