Bazuinerweg 10
7921 RC Zuidwolde
Tel. 0528 - 370 293
Fax. 0523 - 61 05 52
info@interfocus-consultancy.nl

(Justitiële) Ketensamenwerking

Effectieve samenwerking in de zgn. ketens is belangrijk voor zowel het openbaar bestuur, justitie en politiediensten. Jeugdbescherming (Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg) en reclasseringsprodukten moeten in justitiele casusoverleggen naar persoonlijke actieplannen bij clienten worden gebracht.

Knelpunten in de uitvoering en niet te realiseren verwachtingen op het gebied van samenwerking liggen hier op de loer. In de veiligheidshuizen nemen gemeenten en justitiediensten het voortouw om te komen tot verbeteringen op het gebied van integrale veiligheid.

Onze trainers leveren maatwerk op het gebied van ketensamenwerking, coördinatie jeugdzorg en inhoudelijke deskundigheidsbevordering.

Pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, adequate kennis en mogelijkheden van het civiel kinderbeschermingsrecht en het jeugdstrafrecht zijn daarin altijd belangrijke onderwerpen. Onze inbreng om te komen tot een meer slagvaardige samenwerking bij JCO, veiligheidshuizen en samenhang in gebiedsgebonden veiligheidszorg wordt al jarenlang gewaardeerd vanuit ons sleutelbegrip: respectvolle en betekenisvolle veranderingen.