Bazuinerweg 10
7921 RC Zuidwolde
Tel. 0528 - 370 293
Fax. 0523 - 61 05 52
info@interfocus-consultancy.nl

Psychotrauma

Psychotraumadienstverlening (individueel en organisatorisch)

Interfocus levert een groot aantal producten en diensten op het gebied van ondersteuning en trainingen bij emotioneel aangrijpende gebeurtenissen. Bij aangrijpende incidenten levert Interfocus adequate psychotraumadienstverlening. Deze dienstverlening wordt aangeboden als crisishulpverlening bij aangrijpende incidenten en als hulpverlening na verwijzing bij een minder spoedeisend karakter. Wij kunnen 24 uur per dag ondersteuning garanderen in crisismomenten!.

Onze medewerkers zijn snel ter plaatse en ondersteunen zowel getroffenen als management adequaat “on-the-job”. Adequate opvang en begeleiding staan bij ons centraal. Hierbij is te denken aan het inrichten van de vervolgtrajecten in een zorgvuldige afronding van soms zeer emotionele gebeurtenissen. Traumadeskundigheid en juridisch zorgvuldig handelen gaan bij ons hand in hand.

Bij Interfocus is een jarenlange ervaring op het gebied van professionele opvang en traumabegeleiding. Onze medewerkers zijn academisch opgeleid en allround inzetbaar. Indien noodzakelijk wordt, in goed overleg met opdrachtgever en bedrijfsarts, adequaat verwezen naar andere vormen van (intramurale) hulpverlening. In overleg met de afdeling personeelszaken van uw bedrijf wordt deze professionele psychosociale dienstverlening individueel afgestemd.