Bazuinerweg 10
7921 RC Zuidwolde
Tel. 0528 - 370 293
Fax. 0523 - 61 05 52
info@interfocus-consultancy.nl

Recruitment en assesment

De juiste man of vrouw op de juiste plaats vraagt een zorgvuldige selectie en wervingsprocedure. Niet alleen bij externe werving maar ook bij een interne vacature-invulling is professionele ondersteuning gewenst om een optimaal selectieresultaat te bereiken. Interfocus kan ondersteuning bieden om de juiste doelgroep te bereiken, de beste kandidaten te selecteren en tot een succesvolle benoemingsprocedure komen.

Een aanvullende sterkte- en zwakteanalyse of assessment van potentieel geschikt geachte kandidaten kan op korte termijn worden gerealiseerd. Daarbij heeft Interfocus vanuit het DSP© het zgn. quick-scan assessment ontwikkeld en is een combinatie van effectief kwaliteitenonderzoek (intelligentie en persoonlijkheid) en het criteriumgericht interview (eerder verworven competenties zgn. EVC’s en werkervaring).

Dit voorkomt een uitgebreid assessment vanuit de testpsychologie en is een combinatie van effectief referentenonderzoek en het criteriumgericht interview. Kostenbesparing en maatwerkadvies zijn gewenste neveneffecten. Tijdelijke en maatgerichte ondersteuning aan personeelsdiensten behoort eveneens tot de mogelijkheden van de consultants van Interfocus.

Analyserend, resultaatgericht en uitdagend zijn de sleutelwoorden die voor Interfocus bepalend zijn bij de activiteit recruitment en assesment.