Bazuinerweg 10
7921 RC Zuidwolde
Tel. 0528 - 370 293
Fax. 0523 - 61 05 52
info@interfocus-consultancy.nl

Reorganisatiebegeleiding

Interfocus levert een actieve bijdrage aan een gewenst of noodzakelijk reorganisatietraject. De begeleiding door onze organisatieadviseurs (o.a. organisatiepsychologen, juristen en communicatiedeskundigen) wordt door veel klanten om meerdere redenen als belangrijk ervaren.

Interfocus analyseert de argumenten van de reorganisatie en vertaalt deze naar een helder plan van aanpak. De noodzakelijke werkzaamheden in een reorganisatie worden geprioriteerd en van actieplannen voorzien. Interfocus zal in de begeleiding een zeer belangrijke rol aan communicatie en strategie toekennen. Uw medewerkers staan centraal ook wanneer er slecht nieuws gebracht moet worden.
De consultant van Interfocus zal in een reorganisatie op hoofdlijnen richtinggevend zijn. Het projectleiderschap in een reorganisatie kan tijdelijk worden gerealiseerd middels detachering "on the job".

In de daadwerkelijke uitwerking van een reorganisatie wordt er multidisciplinaire ondersteuning geboden vanuit onze consultteams. De adviseurs realiseren uw reorganisatie binnen afgesproken termijnen en met meetbare resultaten.
Concreet, meetbaar en prestatiegericht zijn de sleutelwoorden die de ondersteunende rol van Interfocus kenmerken in een reorganisatiebegeleiding.