Bazuinerweg 10
7921 RC Zuidwolde
Tel. 0528 - 370 293
Fax. 0523 - 61 05 52
info@interfocus-consultancy.nl

Verandermanagement

De consultants van Interfocus hebben een jarenlange ervaring in het ondersteunen van veranderingsprocessen.

Het fuseren of integreren van bedrijven en organisatieonderdelen naar een nieuwe organisatie vraagt een maatwerkbenadering en een goede projectorganisatie. In nauwe samenwerking met de directie of management van uw organisatie worden haalbare doelen gerealiseerd in een veranderingstraject. Indien nodig kunnen onze consultans bij cruciale veranderingsprocessen als interim-management worden gedetacheerd.

Belangrijke onderwerpen als integriteit, organisatiestructuur en -cultuur worden geijkt en gemonitored in het veranderingsmanagement.

De consultants van Interfocus zullen het veranderingsproces transparant en helder vormgeven met feedback op niet haalbare doelstellingen. Het verkrijgen van een optimaal draagvlak onder het personeel is een rode draad in onze benadering!

Helder, gedreven en betrokken zijn de sleutelwoorden die de ondersteunende rol van Interfocus kenmerken in het veranderingsmanagement.